Tel:+95 9891233519/9692144423     Dirección:No.42 ,Coner of South Okkalapa No.2 Industrial Road and Sattmu 4 Road, South Okkalapa Township, Yangon
20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal
 • 20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal
 • 20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal
 • 20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal
 • 20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal

ပုိ၍ျကီးမားေသာပုံႏွင့္အျခားျမင္ကြင္းမ်ားအား ျမင္သည္ ( ခ်ဲ့ ျခင္း ျဖင့္)

20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal

အမ်ိဳးအစားကုဒ္:SIT-LMM-F-D

 • ယူနစ္ေစ်းႏႈန္း : BUK 5,646,461/set   (ေလ်ွာ့ေစ်းအသိေပးစာ) (ပို႔​ေဆာင္​ခ်ိန္​ 12 ရက္​ မွ 18 ရက္​ အတြင္​း)

 • ေက်းဇူးျပဳ၍ေရြးခ်ယ္ပါ

  ေက်းဇူးျပဳ၍ေရြးခ်ယ္ပါ: 20W/200mm 30W/200mm 50W/200mm 50W/300mm
 • အေရအတြက္: set(s) စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ: MMK BUK5,646,461
 • ပုိ့ေဆာင္ရန္အေလးခ်ိန္: 398.2lb (181kg) freightကုန္စည္

 • Submit your order online to get membership points, a proforma invoice will be sent to you after you submit the order.
  Add to Cart
Buyer Protection

20W/30W/50W Desktop Fiber Laser Marking Machine for Metal

Fiber Laser Marking Machine mainly consists of four parts: fiber laser, galvanometer scanning system, computer control system and the worktable.

Name Origin (brand) Remarks
Optical maser Maxphotonics(Raycus,IPG fiber laser optional) Long service life, high reliability, fine beam quality
Galvo mirror Galvo-tech (digital) Fine marking, more quick and high reliability
F-θ lens Wavelength High quality optical device
Marking software Special marking Software (Ezcad2 software) Powerful, simple and convenient operation, Auto-cad, CorelDraw, AI8.0, Photoshop software compatible form
Control cabinet China Optical fiber special cabinet, all the mold production, high seal

Feature:
1. Optical Fiber Laser, environment friendly, easy maintenance.
2. Life of the laser can be up to 100000 hours.
3. Small volume and weight, less than 35KGS.
4. Easy operation software, compatible with PHOTOSHOP, CORELDRAW, AUTOCAD
5. Runs without consumable spare parts, no need maintenance, great for continuous working.
6. Computer System Requirements: Win7, Win8, Win10 

Details:

Desktop Fiber Laser Marking Engraving Machine, Ratory Axis IncludeDesktop Fiber Laser Marking Engraving Machine, Ratory Axis Include

Application Industry:
Jewellery, Keyboards of cell phone, Auto parts, Electronic components, Electronic appliance, Communication apparatus, sanitary wares, buckles, kitchenware, Sanitary equipment’s, Hardware tools, Knife, Glasses, Clock, Cooker, Stainless steel products etc.

Application:

 

Fiber Laser Machine Applied Materials
Metal Non-metal
Aluminum Makrolon Polycarbonate
Stainless Steel Black / White ABS
Copper Nylon
Silicon Steel Polysulphone
Yellow Chromate Aluminum Rynite PET
Brass Santoprene
Nickel Plated Brass / Gold / Kovar / Steel Sillicon Carbide
Nickel Plated 1215 Mild Steel Glass Filled Teflon
Hard Coat Anodized Aluminum White PEEK
Machine Tool Steel Glass Filled PEEK
Metal Plated Ceramics Silicon Wafers
Magnesium Carbon Nanotube
Molybdenum Colored Delrin
Carbon Fiber / Carbon Nano tube GE Plastics Polycarbonate Resin 121-R
Clear coat anodized aluminum Polybutylene Terephthalate
Cobalt Chrome Steel  
Compacted Powder Iron / Iron Phosphate Coating  

1. Aluminum
Aluminum is one of the most commonly marked substrates, and we use it in many industries. Typically, with lighter marking intensity, aluminum will turn white. anodized aluminum looks good , but white marking is not ideal for bare and cast aluminum. More intense laser settings provide a dark grey or charcoal color. Each DLM fiber laser engraving machine is capable for aluminum marking. The ideal system for your application depends on your laser marking requirements. Ablation is the most common marking technique for anodized aluminum, but some people call for etching or engraving.
2. Brass and copper
Brass and copper have high thermal conductivity and thermal transfer properties. So we use it for wiring, printed circuit boards and pressurized flow meters. Their thermal properties are ideal for laser marking systems for metal because the heat is quickly dissipated. This reduces the impact the laser can have on the structural integrity of the material. Every DLM fiber laser engraving machine is capable of marking on brass and copper and the ideal system for your application depends on your marking requirements. The best marking technique depends on the finish of the brass or copper. Smooth surfaces can offer a soft polished marking affect, but also can do annealed, etched, or engraved. Etching or engraving is best in order to provide readability by humans and machines. In some cases a dark anneal can work, but surface irregularities can cause reduced readability.
3. Tungsten and Carbide
Tungsten and Carbide are two of the hardest metals on earth and are widely used in tooling and cutting applications. Another popular segment for these substrates is wedding bands for men. Tungsten and carbide are receptive laser marking metals and laser engraving metals. Each and every DLM Laser series is capable of marking on tungsten and carbide and the ideal system for your application depends on your marking requirements. For carbide, because of the darker color it naturally has, getting a contrasting mark is rather easy with even light laser intensity. A white color is most common when polishing or annealing carbide and the contrast is extremely good.
4. Chrome
Chrome plating provides a stylish and sophisticated finish, and usually requires minimal laser intensity to remove or get through the plating. we need take ensure the marking happens on the surface only, with no impact to the chrome plating.


 

 

 

 • အားလုံး
 • ကူညီေဖးမမႈ
 • အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပခ်က္
 • ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း
 • ေပးေခ်မႈ
 • အျခား
ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ။

ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ။:

အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပခ်က္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ေပးေခ်မႈ အျခား


အေၾကာင္းအရာ:


ဖုိင္မ်ားအားတြဲပါ။:


(File Format:Jpg,Png,CDR,PSD,Ai,PDF or any other file to describe the product.Maximum Single File Size:2GB.)


အတည္ျပဳခ်က္ကုဒ:

ပုိ့ေဆာင္ျခင္း :
က်ြႏ္ုပ္တုိ့သည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိနုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းေပါင္း ၃၀၀သုိ့ ေပးပုိ့ပါသည္
Express ျဖင့္: ၃ရက္မွ၅ရက္လုပ္ငန္းရက္မ်ား
ေရေျကာင္းျဖင့္ : လုပ္ငန္းရက္ ၂၀ မွ ၆၀ ရက္အတြင္း
က်ြႏု္ပ္၏ေနရာသုိ့ပုိ့ရန္ဘယ္ေလာက္က်မလဲ?
ေငြေပးေခ်မႈ:
T/T ဘဏ္လႊဲေျပာင္းမႈ:
Paypal:
အေၾကြးဝယ္ကဒ္:

ဗီဒီယုိလမ္းညႊန္မႈ:

အထူးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအတြက္ အီးေမးလ္အား ၀င္ေရာက္ရန္အေကာင့္ဖြင့္ပါ။

ပစၥည္းမ်ားအလကားႏွင့္ေငြသားဆုမ်ားရရွိရန္ ျမင့္တင္မႈမ်ား၊ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ အထူးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအားရယူပါ။

ပုိမုိရွာေဖြပါ။>>

ဤအပတ္၏ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေရာင္းျမွင့္တင္မႈအားၾကည့္ပါ။

www.Sign-in-Myanmar.com. It is the biggest online supplier of sign products in Myanmar and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.